IceWM full wypas sajt
Wszystko co zawsze chcieliście wiedzieć o IceWM, ale baliście się zapytać

Na piechotę

Jeżeli tu zajrzałeś, to znaczy, że jesteś prawdziwym twardzielem konfigurującym programy przez ręczną edycję plików tekstowych. A ja będę twardzielem jeśli wytrwam w postanowieniu przetłumaczenia tego poniżej :)

Spis opcji konfiguracji i ich opis pochodzi z pomocy do IceWM. Prawie wszystko już przetłumaczone, czekam na wszelkie sugestie dotyczące przekładu, również joby :)

Jeśli jesteś ciekaw mojej konfiguracji to mój plik ~/.icewm/preferences możesz ściągnąć stąd.

Spis teści

  1. Fokus i zachowanie
  2. Pasek zadań
  3. Obramowania
  4. Czasy
  5. Czcionki
  6. Kolory
  7. Tło biurka
  8. Pulpity
  9. Ścieżki
  10. Programy

#1. Fokus i zachowanie

Poniższe opcje mogą przybierać wartości 1 (włączone) lub 0 (wyłączone).

ClickToFocus = 1
Okno trzeba kliknąć by zyskało fokus.
RaiseOnFocus = 1
Okno jest przenoszone na wierzch po zyskaniu fokusu.
FocusOnClickClient = 1
Okno zuskuje fokus po kliknięciu wewnątrz okna.
RaiseOnClickClient = 1
Okno jest przenoszone na wierzch po kliknięciu wewnątrz okna.
RaiseOnClickTitleBar = 1
Pkno jest przenoszone na wierzch po kliknięciu na belkę tytułową.
RaiseOnClickButton = 1
Okno jest przenoszone na wierzch po kliknięciu na przycisk na belce tytułowej.
RaiseOnClickFrame = 1
Okno jest przenoszone na wierzch po kliknięciu na ramkę.
PassFirstClickToClient = 1
Kliknięcie przenoszące okno na wierzch jest również przekazywane do jego zawartości.
AutoRaise = 0
Okno zostanie przeniesione na wierzch po AutoRaiseDelay gdy zyska fokus.
StrongPointerFocus = 0
Gdy fokus podaża za myszką zawsze jest przekazywany do okna pod wskaźnikiem, nawet gdy mysz nie została poruszona.
FocusOnMap = 1
Okno zyskuje fokus po utworzeniu.
FocusOnMapTransient = 1
??? Transient window is focused after being mapped. ???
FocusOnAppRaise = 1
Okno zyskuje fokus, gdy aplikacja w nim przenosi je na wierzch.
PointerColormap = 0
??? Colormap focus follows pointer. ???
SizeMaximized = 0
Można zmieniac rozmiar zmaksymalizowanych okien.
MinimizeToDesktop = 0
Okna są minimalizowane na obszar biurka (oprócz minimalizowania na pasek zadań).
QuickSwitch = 1
Włącza przełączanie okien przez Alt+Tab.
QuickSwitchToMinimized = 1
Alt+Tab przełącza również do zminimalizowanych okien.
QuickSwitchToAllWorkspaces = 1
Alt+Tab przełącza do okien na wszystkich pulpitach.
ShowMoveSizeStatus = 1
Stan przenoszenia/zmiany rozmiaru okna jest pokazywany w czasie przenoszenia / zmieniania rozmiaru okna.
ShowWorkspaceStatusAfterSwitch = 1
Pokazuj nazwę bieżącego pulpitu przy przełączaniu pulpitów.
ShowWorkspaceStatusAfterActivation = 1
Pokazuj nazwę bieżącego pulpitu po bezpośredniej aktywacji.
WarpPointer = 0
Wskaźnik jest przenoszony przy fokusie przekazywanym przez ruch wskaźnika, gdy fokus został przeniesiony za pomocą klawiatury.
OpaqueMove = 1
Okno jest bezpośrednio przenoszone przy przeciąganiu, bez pokazywania obrysu.
OpaqueResize = 0
Rozmiar okna jest zmieniany bezpośrednio, bez pokazywania obrysu.
Win95Keys = 0
Nadaje trzem dodatkowym klawiszom rozsądne funkcje. Klawisze muszą być zamapowane jako MetaL, MetaR i Menu. Lewy uruchamia menu startowe a prawy pokazuje listę okien.
ManualPlacement = 0
Okna muszą być ręcznie układane przeż użytkownika.
IgnoreNoFocusHint = 0
Ignoruj opcję nie przyjmowania fokusu ustawianą przez niektóre okna.
MenuMouseTracking = 0
Gdy włączone, menu będa śledzić ruchy muszy nawet bez naciśniętego przycisku.
SnapMove = 1
Przyciągaj do najbliższego brzegu ekranu/okna przy przenoszeniu okien.
SnapDistance
Odległość w pikselach przy jakiej okna się przyciągają.
EdgeSwitch = 0
Przełączanie pulpitów przez przenoszenie myszy do lewego/prawego brzegu ekranu.
AutoReloadMenus = 1
Automatycznie przeładowuje pliki menu.
ShowThemesMenu = 1
Pokazuj podmenu ze skórkami.
ShowHelp = 1
Pokazuj "Pomoc" w menu startowym.
MsgBoxDefaultAction = 0
Zaznacza domyślnie Anuluj (0) lub OK (1) przycisk w oknach dialogowych.

do spisu

#2. Pasek zadań

Poniższe opcje mogą być ustawione na 1 (włączone) lub 0 (wyłączone).

ShowTaskBar = 1
Pasek zadań jest widoczny.
TaskBarAtTop = 0
Pasek zadań znajduje się na górze ekranu.
TaskBarKeepBelow = 1
Trzymaj pasek zadań poniżej zwykłych okien.
TaskBarAutoHide = 0
Pasek zadań chowa się po opuszczeniu go przez kursor myszy.
TaskBarShowStartMenu = 1
Pokazuj na pasku zadań przycisk menu startowego.
TaskBarShowWindowListMenu
Pokazuj na pasku zadań przycisk listy okien.
TaskBarShowWorkspaces = 1
Pokazuj na pasku zadań przyciski przełączania pulpitów.
TaskBarShowAllWindows = 0
Pokazuj na pasku zadań okna z wszystkich pulpitów.
TaskBarShowClock = 1
Pokazuj na pasku zadań zegar.
TaskBatClockLeds = 1
Pokazuj zegar z użyciem piksmap.
TaskBarShowMailboxStatus = 1
Pokazuj na pasku zadań status skrzynki pocztowej (definiowana przez zmienną środowiskową $MAIL).
TaskBarMailboxStatusBeepOnNewMail = 1
Bipnij gdy przyjdzie poczta.
TaskBarMailboxStatusCountMessages = 0
Pokazuj ilość wiadomości w dymku podpowiedzi..
MailBoxPath
Ścieżka do pliku mbox. Dostęp do zdalnych skrzynek pocztowych jest definiowany przez URL z użyciem Common Internet Scheme Syntax (RFC 1738):
protokół://[użytkownik[:hasło]@]serwer[:port][/ścieżka]
Wspierane protokoły to "pop3", "imap" oraz "file". Kiedy protokuł nie jest podany, to "file://" jest dodawany domyślnie. Podkatalogi IMAP są dostępne przy użyciu elementu "ścieżka". Zarezerwowane znaki takie jak slesz, małpa i dwukropek można podawać przy użyciu kodowania szesnastkowego jak %2f dla slesza lub %40 dla małpy. Przykłady:
file:///var/spool/mail/captnmark
pop3://markus:%2f%40%3a@maol.ch/
imap://mathias@localhost/INBOX.Maillisten.icewm-user
TaskBarDoubleHeight = 0
Podwójna wysokość paska zadań
TaskBarShowCPUStatus = 1
Pokazuj na pasku zadań status CPU.
TimeFormat
Format czasu dla zegara na pasku zadań (zajrzyj na stronę podręcznikową strftime(3)).
DateFormat
Format daty i czasu dla dymku podpowiedzi zegara na pasku zadań (zajrzyj na stronę podręcznikową strftime(3)).
UseMouseWheel
Obsługa rolki myszki.
DelayPointerFocus
Identyczne z ouóźnieniem auto fokusu.

do spisu

#3. Obramowania

Poniższe opcje przyjmują wartości liczbowe.

BorderSizeX = 6
Szerokość lewej/prawej ramki okna.
BorderSizeY = 6
Szerokość górnej/dolnej ramki okna.
DlgBorderSizeX = 2
Szerokość lewej/prawej ramki okien o niezmienialnej wielkości.
DlgBorderSizeY = 2
Szerokość górnej/dolnej ramki okien o niezmienialnej wielkości.
CornerSizeX = 24
Szerokość narożnika okna.
CornerSizeY = 24
Wyskość narożnika okna.
TitleBarHeight = 20
Wysokość belki tytułowej.
EdgeResistance = 32
Odporność na przenoszenie okna myszą poza granice ekranu. Ustawienie na 10000 sprawia, że okna nie da się wysunąć.
UseRootButtons
Ustawienie, które klawisze myszy przywołają menu po kliknięciu na wolny kawałek pulpitu.
ButtonRaiseMask
Ustawienie, które klawisze myszy podniosą okno na wierch po kliknięciu na belkę tytułową

do spisu

#4. Czasy

ClickMotionDistance = 5
Odległość po której kliknięcie będzie traktowane jako przeciągnięcie.
MultiClickTime = 400
Czas (w ms) poniżej którego dwa sąsiadujące kliknięcia będą traktowane jako podwójne kliknięcie.
AutoRaiseDelay = 400
Czas po jakim okno automatycznie przeniesię się na wierch (z włączoną opcją AutoRaise)
AutoHideDelay = 300
Czas po jakim chowa się pasek zadań (z włączoną opcją TaskBarAutoHide).
ToolTipDelay = 5000
Czas po jakim pojawi się dymek podpowiedzi.
ToolTipTime = 60000
Czas po jakim schowa się dymek podpowiedzi (0 oznacza nigdy).
ScrollBarStartDelay
Początkowe opóźnienie autoprzewijania paska przewijania.
ScrollBarDelay
Opóżnienie autoprzewijania paska przewijania.
AutoScrollStartDelay
Opóżnienie startu autoprzewijania.
AutoScrollDelay
Opóźnienie autoprzewijania.

do spisu

#5. Czcionki

Poniższe opcje przyjmują wartości tekstowe.

TitleFontName = ""
Czcionka belki tytułowej.
MenuFontName = ""
Czcionka menu.
StatusFontName = ""
Czcionka statusu.
QuickSwitchFontName = ""
Czcionka okna przełączania przez Alt+Tab.
NormalTaskBarFontName = ""
Czcionka zwykłego elementu paska zadań.
ActiveTaskBarFontName = ""
Czcionka aktywnego elementu paska zadań.
ListBoxFontName = ""
Czcionka listy okien.
ToolTipFontName = ""
Czcionka dymku podpowiedzi.
ClockFontName = ""
Czcionka zegara.

Nowość w wersji1.2.14: gdy opcja

--enable-xfreetype

została włączona przy kompilacji, używane będą ustawienia z sufiksem "Xft". Składnia jest zgodna z formatem fontconfig:

MenuFontNameXft="sans-serif:size=12:bold"

do spisu

#6. Kolory

ColorActiveBorder
Kolor ramki aktywnego okna.
...
...
TODO (zajrzyj do domyślnego pliku preferencji by zobaczyć kompletną listę)

do spisu

#7. Tło biurka

DesktopBackgroundColor
Kolot tła biurka.
DesktopBackgroundImage
Obrazek (.xpm) tła biurka. Jeśli chcesz by IceWM ignorował kolor / obrazek tła biurka ustaw zarówno DesktopBackgroundColor i DesktopBackgroundImage na puste wartości ("").
DesktopBackgroundCenter = 0
Wyświetla tło biurka wyśrodkowane i nie sąsiadująco. (ustaw na 0 lub 1).

do spisu

#8. Pulpity

WorkspaceNames
Lista nazw pulpitów, na przykład
WorkspaceNames=" 1 ", " 2 ", " 3 ", " 4 "

do spisu

#9. Ścieżki

LibPath
Ścieżka do katalogu icewm/lib.
IconPath
Ścieżka do katalogu z ikonami. Można podać wiele ścieżek, oddzielając je dwukropkiem (UNIX) lub średnikiem (OS/2).
KDEDataDir
Katalog główny dla danych KDE (domyślnie /usr/share).

do spisu

#10. Programy

ClockCommand
program do uruchomienia po podwójnym kliknięciu na zegar.
MailCommand
program do uruchomienia po podwójnym kliknięciu na ikonę skrzynki pocztowej.
LockCommand
program do uruchomienia w celu zablokowania ekranu.
RunCommand
program do uruchomienia po wybraniu "Uruchom..." z menu startowego.

do spisu

główna Wejście
pobieranie Pobieranie
instalacja Instalacja
konfiguracja Konfiguracja
skórki Skórki
galeria Galeria
pomoc Pomoc
linki Linki

email Napisz
Valid XHTML 1.0!
Firefox.pl
BB BBR CR CRR